Dokkadeltaet i nordenden av Randsfjorden er utvilsomt Opplands viktigste rasteplass for trekkfugler og en av de bedre fuglelokalitetene i det indre av Østlandet.. Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet Fisk i dokkadeltaet

1. mar 2003 Forskrift om fiske i Randsfjorden m.m.. er forbudt i henhold til vernebestemmelser etter naturvernloven (Dokkadeltaet naturreservat, Fluberg . Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

. Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

. Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

. Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet

Fisk i dokkadeltaet