Fiske trondheim. Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen Fiske laks i leirfosshølen

. Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

. Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Tettheten av ørret var jevnt over lavere enn av laks i alle år. .. laks og ørret (2-årig settefisk/smolt), satt ut 6 ensomrig laks i Leirfosshølen som kompensasjon for . Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

. Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen

Fiske laks i leirfosshølen