2. apr 2008 ende endringene som skjer i øyet – hvis de ser pasientene på et tidlig tidspunkt. .. tårene ligger lenger på øyet. Man kan også tappe blod av pasienten og skille ut hund, og har tekniske hjelpemidler som data og lese-tv.. Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Ikke en dag uten at jeg tenker på Morgan | Sykepleien. Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Ting av rekved. Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Tårekjertelen ligger over øyet. Den produserer tårene. Tåresekken ligger ved den indre øyekroken. Hit dreneres tårer fra øyet, og fra tåresekken renner . Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet

Hund blør tårer fra øyet